HOÀN TIỀN ĐẾN 30K THANH TOÁN TIỆN ÍCH KHI CHỨNG THỰC VÍ SENPAY (03-31/07/2020)