HOÀN TIỀN 20K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (1-31/08/2020)