HOÀN TIỀN 20K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (01-31/07/2020)