HOÀN TIỀN ĐẾN 25K KHI THANH TOÁN TIỆN ÍCH (01 - 30/11/2020)