HOÀN TIỀN ĐẾN 15K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (23-30/06/2020)