HOÀN TIỀN 25% THANH TOÁN TIỆN ÍCH (11 - 30/06/2020)