HOÀN TIỀN 50% KHI THANH TOÁN DỊCH VỤ TIỆN ÍCH (11-30/06/2020)