HOÀN TIỀN ĐẾN 30K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (09-30/06/2020)