HOÀN TIỀN 30K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (10-16/06/2020)