HOÀN TIỀN ĐẾN 20K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (09-30/06/2020)