HOÀN TIỀN ĐẾN 50.000Đ KHI MUA VÉ MÁY BAY THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG LIÊN KẾT VÀ VÍ SENPAY (01-30/06/2020)