HOÀN TIỀN ĐẾN 35K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (22-29/05/2020)