HOÀN TIỀN ĐẾN 30K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (25-30/09/2020)