HOÀN TIỀN 10% THANH TOÁN TIỆN ÍCH (22 - 29/05/2020)