HOÀN TIỀN ĐẾN 80K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (22 - 29/5/2020)