HOÀN TIỀN 30% THANH TOÁN TIỆN ÍCH (22 - 29/05/2020)