THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH HOÀN TIỀN KHI THANH TOÁN LẦN ĐẦU TIÊN BẰNG NGÂN HÀNG LIÊN KẾT TRỰC TIẾP