HOÀN TIỀN ĐẾN 30.000Đ KHI MUA VÉ TÀU (06-31/05/2020)