HOÀN TIỀN ĐẾN 15K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (1-31/07/2020)