HOÀN TIỀN ĐẾN 15K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (1-30/06/2020)