HOÀN TIỀN 20K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (01-30/06/2020)