HOÀN TIỀN ĐẾN 15K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (17-30/04/2020)