HOÀN TIỀN ĐẾN 15K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (14-30/04/2020)