HOÀN TIỀN 20K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (18-30/04/2020)