Vietjet Air - Chương trình tặng gói bảo hiểm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 cho hành khách bay nội địa Việt Nam (23/03 – 30/06/2020)