HƯỚNG DẪN XEM LỊCH SỬ ĐƠN HÀNG - XEM MÃ THẺ THẺ CÀO, THẺ GAME, THẺ DATA, HÓA ĐƠN TRÊN ỨNG DỤNG SENDO