HOÀN TIỀN ĐẾN 20K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (26-29/02/2020)