HOÀN TIỀN ĐẾN 10K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (21-29/02/2020)