HOÀN TIỀN 30K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (14/02/2020)