HOÀN TIỀN ĐẾN 50K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (14-20/02/2020)