HOÀN TIỀN 50% KHI MUA VÉ XEM PHIM (13 - 15/02/2020)