HOÀN TIỀN 30K KHI MUA VÉ XEM PHIM (04 - 29/02/2020)