HOÀN TIỀN ĐẾN 20K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (04-14/02/2020)