HOÀN TIỀN 30K KHI MUA VÉ XEM PHIM (04 - 15/02/2020)