HOÀN TIỀN ĐẾN 10K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (20/01/2020)