HOÀN TIỀN ĐẾN 20K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (17-22/01/2020)