HOÀN TIỀN 30K KHI MUA VÉ XEM PHIM (20 - 31/01/2020)