HOÀN TIỀN 50% KHI MUA VÉ XEM PHIM (03 - 10/01/2020)