HOÀN TIỀN ĐẾN 20K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (01 - 31/01/2020)