HOÀN TIỀN 30% KHI NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI (31/12/2019)