HOÀN TIỀN 20% KHI NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI (18 - 31/12/2019)