HOÀN TIỀN ĐẾN 40K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (17-25/12/2019)