SENPAY TẠM NGƯNG GIAO DỊCH ĐỂ NÂNG CẤP HỆ THỐNG TỪ 23H00 NGÀY 12/06/2022 ĐẾN 02H00 NGÀY 13/06/2022