HOÀN TIỀN ĐẾN 40K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (08-30/06/2022)