GIẢM 50K KHI ĐẶT HOA VÀ QUÀ TRÊN APP SENDO (15-30/04/2022)