ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN CHUNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ CỦA SENDO