HOÀN TIỀN ĐẾN 30K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (24-31/01/2022)