HOÀN TIỀN 50% KHI NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI (24-31/12/2021)