HOÀN 30% KHI THANH TOÁN VÉ MÁY BAY (05-08/03/2022)