VietnamAirlines ưu đãi cuối tuần đến 40% (01/04-30/06/2022)